Módosult a „TOP-6.5.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című felhívás

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítás a felhívás alábbi pontját érinti: