Pályázat

 

A kedvezményezett neve: EU-WINNER CONSULTING Kft.

A projekt címe: „Az EU-WINNER CONSULTING Kft. tevékenységbővítésének megvalósítása”

A szerződött támogatás összege: 9.996.000 Ft

A támogatás mértéke: 70 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásához, a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A Kormány célja az elmaradott települések hátrányainak csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése.

A projekt keretein belül új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása keretében beszerzésre került 1 db BOMAG BMP8500 ároktömörítő henger és hozzá tartozó 1 db VM-20 Economizer opció. A gép és a hozzá tartozó opció egy új lehetőséget nyit meg vállalkozásunk számára, mely fejlesztendő tevékenységünket támogatja, az építési terület előkészítését. Az építőiparban ezen gép és opció magas színvonalat képvisel, megbízható, precíz, ezáltal hatékonyabb munkavégzés valósul meg.

A projekt keretein belül 1 fő 30 órás „A közösségi média marketing célú használata” képzés valósult meg, mely képzés segítséget nyújt vállalkozásunk új és meglévő tevékenységünk piacra jutásának és a potenciális ügyfelek marketing tájékoztatásában.

A bértámogatás segítséget jelent a Covid-19 vírus általi veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági visszaesés kompenzálásában. A bértámogatás elősegíti a munkavállalók számának megtartását.

A vállalkozás fejlesztésével hatékonyabb munkavégzést tudunk eredményezni, ezáltal a társaság kapacitásának növelése, a gyorsabb és pontosabb minőségi munkavégzés biztosítása, a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a növelése, valamint a meglévő munkahelyek megtartása, szükség esetén újak létrehozása valósul meg. Az eszközök beszerzésével a vállalkozás a kapacitásának a növelésével nagyobb megrendeléseket tud elvállalni, ezáltal hozzájárul a munkavállalók megtartásához és szükség esetén új munkavállalók alkalmazásához. A projekt elsődleges célja a technológiai háttér fejlesztése, a megvalósítási helyszín korszerűsítése a megfelelő munkakörülmények kialakítása, a versenyképesség növelése, a vevői igények magas szintű kielégítése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-03068


 

A kedvezményezett neve: EU-WINNER CONSULTING Kft.

A projekt címe: „Az EU-WINNER Kft. létszám és tevékenység bővítése”

A szerződött támogatás összege: 35 990 136 Ft

A támogatás mértéke: 70%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt hozzájárul a hazai munkaerőpiaci helyzet javulásához, a foglalkoztatás és munkanélküliség csökkentéséhez.

Az EU-WINNER CONSULTING Kft. a GINOP-5.3.12-19 kódszámú „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című felhívás keretén belül támogatást nyert 5 fő 8 órás munkavállaló és 1 fő 4 órás munkavállaló foglalkoztatására 24 hónapon keresztül. A munkavállalók alkalmazásával a vállalkozás meglévő tevékenységét a TEÁOR: 70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás tevékenységét fejleszti a 7900 Szigetvár, Szabadság u. 2. szám alatti telephelyén. Az 5 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkavállaló egyéb ügyintéző, pályázati tanácsadó munkakörben került alkalmazásra, mellyel vállalkozásunk fejlesztését segítjük elő.

A fejlesztéssel hatékonyabb munkavégzést tudunk eredményezni, ezáltal a társaság kapacitásának növelése, a gyorsabb és pontosabb minőségi munkavégzés biztosítása, a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a növelése valósul meg. Az új munkahelyek teremtésével cégünk kapacitásának a növelésével nagyobb megrendeléseket tud elvállalni, ezáltal hozzájárul a munkavállalók megtartásához és szükség esetén új munkavállalók alkalmazásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00634